Floorplay spelend verbinden

Floorplay: Spelenderwijs Verbinden en Ontwikkelen

Inleiding We leven in een wereld waarin technologie en schermen een groot deel van ons leven in beslag nemen. Het is mede daarom van grote waarde om ruimte te creëren om echt in contact te gaan met jouw kind. Een manier om dit te doen, is Floorplay. Deze unieke speel- en ontwikkelingsmethode biedt ouder en …

Website Online

Vandaag is de website van SpelenLicht online gekomen. SpelendLicht begeleidt ouder(s) en kind met problemen in de vroege communicatieve interactie. Ze is een tweede handelsnaam van Ademklank Logopedie en coaching. SpelenLicht staat voor een bredere aanpak van een communicatieprobleem en betrekt daarbij de ouder-kind relatie en houdt rekening met individuele verschillen van het kind. Dit …