Floorplay is een spelmethode voor kinderen met:

- problemen in de prikkelverwerking
- autisme
- spraak- / taalproblemen
- een ontwikkelingsachterstand
- gedragsproblemen

Of wanneer je als ouder vragen hebt over de contactname, spel of ontwikkeling van jouw kind.

Mijlpaal 1: Zelfregulatie en belangstellingen voor de wereld om zich heen

Waar is de aandacht van het kind? Zit het kind in een bubbel of kan het zijn aandacht richten op het speelgoed, de omgeving of personen.

Mijlpaal 2: Relatievorming en betrokkenheid

Hoe gemakkelijk is het kind te betrekken in contact? Moet je hier veel moeite voor doen of gaat het vanzelf?

Mijlpaal 3: Wederkerige doelgerichte communicatie

Neemt het kind initiatieven in het contact of komt het contact tot stand door jou als ouder? Zijn er eerste woordjes of klanken?

Mijlpaal 4: Complexe communicatie, gedragsorganisatie en problemen oplossen

Is er sprake van een "flow" in de communicatie en kan het kind kleine probleemtjes oplossen. Bijv. door te vragen om hulp? Kan het kind spel imiteren?

Mijlpaal 5: Voorstellend vermogen en emotionele ideeën

Kan het kind vragen stellen met wat? Gebruikt het kind 1 à 2 woordzinnen en kan het een thema uitspelen in een rollenspel in meerdere stapjes?

Mijlpaal 6: Logisch denken en bruggen bouwen tussen emotionele ideeën

Kan het kind meerdere ideeën thema's opeenvolgend uitspelen? En kan het kind korte gesprekjes voeren?

Biologisch profiel

De Floorplay methodiek houdt rekening met individuele verschillen van het kind. Ze worden samen met jou in kaart gebracht, zodat spelsessies afgestemd zijn op de prikkelverwerking, het karakter en de motoriek van het kind. Doe de test om een eerste indruk te krijgen van de prikkelverwerking van jouw kind.

[wheeloflife-id=1456]

Laatste artikelen

Website Online

Vandaag is de website van SpelenLicht online gekomen. SpelendLicht begeleidt ouder(s) en kind met problemen in de vroege communicatieve interactie. Ze is een tweede handelsnaam van Ademklank Logopedie en coaching. SpelenLicht staat voor een bredere aanpak van een communicatieprobleem en betrekt daarbij de ouder-kind relatie en houdt rekening met individuele verschillen van het kind. Dit …

Lees verder
Bekijk meer berichten